dipl. ing. građ. Ivica Bogićević (licenca br. 310 E505 07, 410 B121 07, 412 F586 11)

Tip licence: 310
Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.

Tip licence: 410
Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.

Tip licence: 412
Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje.

 

Radno Iskustvo:

Od 10.11.2003. godine zaposlen u građevinskom preduzeću „PZP Niš“ a.d. Niš kao pripravnik na poslovima organizovanje radnika i mašina na putu E-75 Pečenjevci – Grdelica.

Saradnik u izradi projekta rehabilitacije puta M-25 Drenovac – Kondzelj i Kondzelj – Beloljin.
Na putu E-80 radio sam u laboratoriji za ispitivanje materijala.
Na putu M-25 Mala Plana – Kondzelj radio sam na rehabilitaciji kolovoza i proširenju dva mosta kao šef gradilišta do 15.7.2005. godine

PAKOM, Niš
Vođenje stručnog nadzora na proizvodno – skladišnom kompleksu i upravnoj zgradi.

KLINIČKI CENTAR, Niš
Vođenje stručnog nadzora na klinici za nefrologiju i hemodijalizu.

FORUM CENTAR, Niš
Vođenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji, adaptaciji i dogradnji objekta,

MOZAIK, Niš
Vođenje stručnog nadzora na izgradnji stambeno posovnog kompleksa Mozaik u Nišu

IMMOREAL, Niš
Vršenje poslova odgovornog rukovodica gradilišta i poslovođe, kao i koordinacije svih aktivnosti na izgradnji stambeno poslovnog objekta Immoreal u Nišu

Kazneno popravni zavod, Niš
Vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji krova Drugog paviljona
Vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji fasade Drugog paviljona

Srpska Fabrika stakla, Paraćin

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji peći za topljenje stakla u sklopu proizvodne hale L5
Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji proizvodne hale L5
Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji magacina gotovih proizvoda
Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji aneksa magacina gotovih proizvoda P=690m2

NOVI KLINIČKI CENTAR, Niš
Vođenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji, adaptaciji i dogradnji postojećeg objekta 27 P=16 850 m², izgradnje novog objekta 28 P=26 500 m² i tehničkih blokova T1 i T2 P=1 100 m²