dipl. ing. el. Ljubinka Lojaničić (licenca br. 353 L189 12)

Tip licence: 353
Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema

  • Stručni ispit iz oblasti telekomunikacionih i signalnih instalacija
  • Stručni ispit iz oblasti zaštite od požara

 

Radno iskustvo:

1985 – 2010
Zapošljena u preduzeću Ei Profesionalna elektronika d.o.o. iz Niš-a

Radno mesto:
Samostalni konstruktor uređaja
Nosilac projekta
Glavni inženjer programa

Projekti:
Projektovanje hardvera i softvera većeg broja uređaja iz oblasti digitalnih telekomunikacija i merenja na bazi mikrokontrolera

Januar 2011 – do danas:
Zapošljena u preduzeću RBD Projekt engineering iz Niš-a
Radno mesto:
Projektant instalacija slabe struje

 

Učestvovanje na projektima:

  • Glavni projekat zaštite od požara rezervoara za etanol i rezervoara za smešu di methyl ether–isobutane – izarada projekta
  • Glavni projekat zaštite od požara za izgradnju poslovnih objekata za potrebe investitora i nadzora u toku izvođenja radova na koridoru 10, Bela Palanka – izarada projekta
  • Glavni projekat zaštite od požara za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju objekta studentskog restorana u Nišu – odgovorni projektant
  • Rekonstrukcije robne kuće “Sinđelić” Niš – Stručni nadzor u oblasti stabilnih sistema za dojavu požara
  • Glavni projekat zaštite od požara za rekonstrukciju i dogradnju javnog objekta – OŠ “ Branko Miljković “ u Nišu – odgovorni projektant
  • Glavni projekat dojave požara i detekcije prirodnog gasa rekonstrukcije proizvodne hale L5–Srpska fabrika stakla, Paraćin – izarada projekta
  • Rekonstrukcija i izgradnja novog Kliničkog centra, Niš – stručni nadzor