dipl. ing. građ. Radojica Lojaničić, direktor (licenca br. 317 D779 06, 411 4792 04, 381 0632 13)

Tip licence: 317
Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija i arhitektonskih projekata
Tip licence: 411
Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje
Tip licence: 381
Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

 

Radno Iskustvo:

  • 1989 – 2004. godine

Zapošljen u preduzeću ˝ Građevinar ˝ u Nišu
Radno mesto: Odgovorni rukovodilac
Tehnički rukovodilac gradnje u Moskvi
Glavni inženjer operative

 

1. SPISAK OBJEKATA KAO RADNIK “GRAĐEVINARA“ I ODGOVORNI RUKOVODILAC:

NIŠ:
Proizvodna hala u NITEX-u, NOVA PREDIONICA………………..3.400 m2
Poslovno-trgovacki centar “GORČA“, PODZEMNI PROLAZ………………..1.600 m2
Stambeni kompleks DUVANIŠTE, L-32; L-33; L-34; L-35 i L-36………………..14.400 m2

BEOGRAD:
Vinča
Osnovna škola………………..7.200 m2
Dečija ustanova………………..800 m2

MOSKVA:
Trgovački prostor, FRANCUSKI PASAŽ………………..5.000 m2
Administrativi objekat Gasproma – STROJTRANSGASA………………..42.000 m2

 

2. SPISAK OBJEKATA KAO GL. ING. OPERATIVE I RUKOVODIOC IZGRADNJOM „GRAĐEVINAR-a“:

NIŠ:
Stambeni kompleks
“STEVAN SINĐELIĆ“………………..12.600 m2

Stambeni kompleks DUVANIŠTE
“NIŠSTAN L-37; L-38; L-39; L-40 i L-41………………..12.000 m2
“PROMO“ L-1 i L-2………………..9.600 m2
“MAGDON“ A1; A2; B1; B2; B3………………..12.000 m2
“DOMING“ L-1 i L-2………………..4.800 m2
GARAŽE………………..1.600 m2
“DIN“ NIŠ A2………………..6.000 m2

BEOGRAD:
Trgovački centar SUPER VERO………………..7.000 m2
Stambeni kompleks KARABURMA………………..3.200 m2

  • Novembar 2004. – januar 2005.

Zapošljen u preduzeću ˝ Građevinar inženjering ˝ u Nišu.
Radno mesto: Tehnički direktor

  • 2005.- do danas

Vlasnik preduzeća ˝RBD Projekt engineering˝ u Nišu.
Radno mesto: Direktor, odgovorni rukovodilac radova, stručni nadzor.

 

1. SPISAK IZVEDENIH OBJEKATA SA RBD PROJEKTOM

Niš:
Rekonstrukcija OPELOVOG salona NIŠAUTO-GEMOS…………750 m2
Izgradnja stambene zgrade u ul. Majakovskog………………………5.600 m2
Izgradnja potkrovlja proizvodne hale NS Radijatori……………….1.000 m2
Projektovanje i izvođenje posl. prost. WOBY HAUS……………..960 m2
Projektovanje i izvođenje posl. prost. ART DECO…………………250 m2

Prva kutina:
Rekonstrukcija restorana……………………………………………………….550 m2

Trupale:
Skladište materijala………………………………………………………………520 m2

 

2. SPISAK OBJEKATA NA KOJIMA VRŠIM ILI SAM VRŠIO STRUČNI NADZOR SA RBD PROJEKTOM:

Kompletan stručni nadzor vršen je na sledećim objektima:

KLINIČKI CENTAR, Niš
– Centar za radiologiju
– Adaptacija centra za minimalno-invazivnu hirurgiju
– Skladište i magacinski prostor
– Adaptacija dela klinike za nefrologiju i hemodijalizu

NIKOM, Niš
Rekonstrukcija proizvodnog prostora u Donjem Međurovu

PAKOM, Niš
Izgradnja poslovno-skladišnog kompleksa

FOREST ENTERPRISES, Pukovac
Izgranja fabrike za proizvodnju drvenih peleta

FORUM CENTAR, Niš
Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja objekta,

Trenutno vršenje nadzora je na sledećim objektima:

MOZAIK, Niš
Izgaradnja stambeno poslovnog objekta

IMMOREAL, Niš
Izgaradnja stambeno poslovnog objekta

Kazneno popravni zavod, Niš
Vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji krova Drugog paviljona
Vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji fasade Drugog paviljona

SRPSKA FABRIKA STAKLA, Paraćin
1. Rekonstrukcija i dogradnje proizvodne hale L5 – koordinator u toku izrade projektne
dokumentacije i vođenja stručnog nadzora P=7200m2
2. Izgradnja magacina gotovih proizvoda – koordinator u toku izrade projektne
dokumentacije i vođenja stručnog nadzora na izgradnji P=6000m2
3. Izgradnja aneksa magacina gotovih proizvoda – koordinator u toku izrade projektne
dokumentacije i vođenja stručnog nadzora na izgradnji P=690m2

NOVI KLINIČKI CENTAR, Niš
Vođenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji, adaptaciji i dogradnji postojećeg objekta 27 P=16 850 m², izgradnje novog objekta 28 P=26 500 m² i tehničkih blokova T1 i T2 P=1 100 m²