Forest Enterprises

Lokacija: Pukovac, opština Doljevac
Godina: 2009
Površina: 2.832,40m²

 Kratak opis: AB konstrukcija od prefabrikovanih elemenata