Forum centar, Niš

Lokacija: Obrenovićeva 42, Niš
Površina: 16.951,00m²
Godina izgradnje: 2008 – još uvek u toku

Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja robne kuće

Kratak opis: Novi deo objekta AB konstrukcija