Imoreal, Niš

Lokacija: Radoje Dakića 42, Duvanište III, Niš
Površina: 11.840 m²
Godina izgradnje: 2010 – još uvek u toku

Stambeno poslovni kompleks

Kratak opis: AB konstrukcija, rađena na licu mesta