Lokal Konstantin

Lokacija: Plaza centar, Kragujevac
Godina
Površina:

Izvodjenje građevinsko-zanatskih radova na uređenju enterijera lokala