Novi klinički centar Niš

Lokacija: Bulevar Zorana Đinđića 48, Niš
Godina izgradnje: 2013 – još uvek u toku
Površina: 44.450 m²

 

Kratak opis: AB konstrukcija na licu mesta

 • Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećeg objekata 27 nazvan je “Blok – pregled i lečenje” (4 nivoa: suteren + prizemlje +2 sprata), ukupne BRGP oko 16 850 m²
 • Izgradnja novog objekta 28A – “Blok- odeljenje za medicinsku negu” (8 nivoa: suteren + prizemlje + 5 spratova + tehnička etaža). ukupne BRGP oko 26 500 m²
 • Novi tehnički blok (T1) za potrebe objekata 27 i 28A sa trafostanicama i prostorom za čilere (1 nivo: prizemlje) ukupne BRGP oko 850 m²
 • Nova stanica za medicinske i tehničke gasove (T2) (1 nivo: prizemlje) ukupne BRGP oko 250 m²

Projektom je takodje predvidjena izgradnja parkinga P1 i P2 za korisnike , kao i svih potrebnih pristupnih saobraćajnih , kolskih i pešačkih saobraćajnica.

Projektima za rekonstrukciju objekta 27 i izgradnju novog objekta 28A isprojektovani su sledeći

kapaciteti:

Ukupan broj operacionih sala:

 • 15 + 2 operacione sale za hitne slučajeve

Ukupan broj kreveta:

 • 505 standardnih kreveta za akutne bolesnike
 • 86 medicinskih hirurških kreveta / jedinice intenzivne nege (JIN)
 • 6 kreveta na odeljenju transplatacije
 • 12 kreveta na odeljenju za praćenje/ jedinice poluintenzivne nege (PIN)
 • Centar za radiologiju
 • Centar za minimalno-invazivnu hirurgiju
 • Skladište i magacinski prostor
 • Radovi na adaptaciji dela klinike za nefrologiju i hemodijalizu