Osnovna škola Branko Miljković, Niš

Lokacija: Niš
Površina: 
Godina izgradnje: