Pakom

Lokacija: Industrijska zona sever, Niš
Godina: 2008/2009
Površina: 7.147,72m²

Kratak opis: AB konstrukcija, rađena na licu mesta