SRPSKA FABRIKA STAKLA, Paraćin

Location: Paraćin
Godina
Površina

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji peći za topljenje stakla u sklopu proizvodne hale L5

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji proizvodne hale L5, P=7200m2

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji magacina gotovih proizvoda  P=6000m2

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji aneksa magacina gotovih proizvoda P=690m2

Glavni projekat izgradnje aneksa skladišta gotovih proizvoda P=6000m2

Glavni projekat rekonstrukcije proizvodne hale L5 P=7200m2

Projekat parternog uređenja u krugu fabrike stakla

Idejno rešenje rekonstrukcije upravne zgrade sa uređenjem okolnog terena