Forest enterprises, Pukovac

  • Fabrika za proizvodnju drvenih paleta

Lokacija: Pukovac, opština Doljevac
Površina: 2.832,40m²
Godina izgradnje: 2009
Kratak opis: AB konstrukcija od prefabrikovanih elemenata