Srpska fabrika stakla, Paraćin

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji peći za topljenje stakla u sklopu proizvodne hale L5

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji proizvodne hale L5, P=7200m2

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji magacina gotovih proizvoda  P=6000m2

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji aneksa magacina gotovih proizvoda P=690m2